News

Explore how new technology can make the maritime industry more sustainable

IdemoLab looks into sustainability for the maritime industry e.g. by the use of sensor technology. Help us make this industry more sustainable by joining our demo-projects and our two-day event ‘Design Smart Products’ in Ærø. Your input is valuable!

By Martin Sandberg Kærgaard

The maritime industry is under pressure for becoming ‘greener’ and more sustainable. Areas like particle emissions and fuel consumption are in focus and soon new legislations and standards regarding these topics will come into force. It is time to support the early design stages for a more sustainable maritime industry!

Since 2016 IdemoLab has initiated several successful and well-attended activities within the field of Design Smart Things. During 2018 we will focus on the oceans exploring how technologies can strengthen the possibilities for a more sustainable maritime industry, for example by using intelligent sensor technologies. And we would like you to interact with us on this inspiring journey.

Tackling particle emission, safety and fuel consumption

We explore new insights through design thinking processes and data collection towards optimisation of areas such as particle emissions, fuel consumption, safety, and work environment. We will gain this knowledge through partnerships and demonstration projects with industry companies.

Currently, IdemoLab is looking for partnerships to design and implement demonstration projects. Therefore, you are more than welcome to contact us with any kind of inquiries within the field.

Attend the 2 day event ‘Design Smart Products 2018’

We also invite you to attend our annual conference ‘Design Smart Products’, which this time will focus on maritime theme. The discussions will cover topics like smart ships, smart ports and real time monitoring. The conference offers a uniquely engaged user-experience with hands-on workshops, powerful talks from world-class leaders in transport and logistics, and facilitated networking.

This exhilarating two-day event takes place on 31 Maj-1 June 2018 at the historical maritime hub of Denmark, Marstal, Ærø. Throughout centuries, Marstal has experienced maritime innovation and development through industrial revolution, political changes, and technological development. Now the city will be at the forefront of new technologies for a more sustainable maritime industry.

Who should attend this conference:

  • People working with IoT, sensor technologies and monitoring
  • Traffic and Fleet Management professionals
  • Sustainable transportation evangelists
  • Business developers, C-Levels, and influencers interested in the new smart domain of maritime transport & logistics
  • Technology users, developers, early adopters, enthusiasts

Book your ticket for the conference or get more details on our website:  designsmartproducts.com.

More info

For more specific information about ‘Design Smart Products’ please contact Martin Sandberg Kærgaard, Specialist, IdemoLab, DELTA –  a part of FORCE Technology, mas@delta.dk, tel. +45 72 19 45 54.


DANISH VERSION


Hør mere om, hvordan ny teknologi kan gøre de maritime erhverv mere bæredygtige

IdemoLab hjælper de maritime erhverv med at blive mere bæredygtige, fx ved brug af sensorteknologi. Hjælp os med at gøre sektoren mere bæredygtig ved at deltage i vores demoprojekter og to-dags arrangement ’Design Smart Products’ på Ærø. Vi har brug for dit input!

Af Martin Sandberg Kærgaard

Den maritime sektor er under pres for at blive “grønnere” og mere bæredygtig. Der er fokus på parametre som partikeludledning og brændstofforbrug, og ny lovgivning og standarder træder i kraft i den nærmeste fremtid. Hvis den maritime sektor for alvor skal blive mere bæredygtig, skal vi vende blikket mod de tidlige designfaser.

Siden 2016 har IdemoLab taget initiativ til en række vellykkede og velbesøgte aktiviteter under emnet ’Design Smart Things’. I 2018 fokuserer vi på verdenshavene og afdækker mulighederne for at øge bæredygtigheden i de maritime erhverv gennem ny teknologi, fx med brug af intelligent sensorteknologi. Du er også velkommen til at deltage i det spændende udviklingsforløb.

Fokus på partikelemission, sikkerhed og brændstofforbrug

 Vi udvikler ny viden gennem designfokuserede processer og dataindsamling for at optimere parametre såsom partikelemission, brændstofforbrug, sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi udvikler ny viden gennem partnerskaber og demonstrationsprojekter i samarbejde med andre virksomheder.

For tiden indgår IdemoLab nye partnerskaber om design og gennemførelse af demonstrationsprojekter. Kontakt os gerne, hvis det lyder interessant og relevant for dig og din virksomhed at være med i.

Deltag i 2-dags arrangementet ’Design Smart Products 2018’

Vi indbyder dig også til at deltage i vores årlige arrangement ’Design Smart Products’, som i år sætter fokus på den maritime sektor. Diskussionerne vil dække emner som intelligente skibe, intelligente havne og realtidsovervågning. Konferencen byder på praktiske workshops, lærerige indlæg fra globalt førende virksomheder inden for transport og logistik og undervejs vil der faciliterede netværksaktiviteter.

Den spændende 2-dages konference afholdes 31. maj – 1. juni 2018 i Danmarks historiske søfartsby Marstal på Ærø. Gennem flere århundreder har Marstal stået for maritim innovation og udvikling drevet af industrirevolutioner, politiske omlægninger og teknologisk udvikling. I dag repræsenterer byen den nyeste udvikling inden for nye teknologier for en mere bæredygtig maritim sektor.

Konferencen er målrettet til:

  • personer, der arbejder med IoT, sensorteknologi og overvågning
  • eksperter i trafik- og flådestyring
  • pionerer inden for bæredygtig transport
  • forretningsudviklere, erhvervsledere og influenter, der interesserer sig for nyudvikling inden for intelligent maritim transport og logistik
  • teknologibrugere og -udviklere, teknologiinnovatører og pionerer

Læs mere om konferencen og meld dig til på: www.designsmartproducts.com.

Mere info

Hvis du vil vide mere om Design Smart Products eller ønsker at samarbejde med IdemoLab om dette spændende teknologiprojekt, så kontakt Martin Sandberg Kærgaard, produktspecialist, IdemoLab, DELTA – a part of FORCE Technology, mas@delta.dk, tlf. +45 72 19 45 54.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!