Glostrup Hospital – New thinking with respect for the existing context

  agenda10_960x240_Glostrup

  FORCE Technology’s IdemoLab has helped Glostrup Hospital expand its analytical comfort zone by contributing with technological ideas for a new rehabilitation center

  By Lasse Skytt

  Within the next 2-3 years, a brand new neuro rehabilitation center will be built in connection with Glostrup Hospital. Planning of the project has begun, and in the near future, the center will offer rehabilitation for patients with spinal cord disorders and traumatic and complex brain injuries.

  FORCE Technology’s IdemoLab has played an important role in the technological idea development of the neuro center’s facilities. Project manager Morten Christiansson from Glostrup Hospital explains:

  “In the healthcare industry, we are often suboptimising things, but with an innovative project like this one, we wanted to avoid the common home-blindness. Therefore, we joined forces with FORCE Technology who could contribute with their innovative technology solutions in order to help us out of our own analytical comfort zone,” says Morten Christiansson about the cooperation with IdemoLab.

  Mikkel Leth Olsen from FORCE Technology’s IdemoLab states that the innovation process especially focused on identifying the opportunities and challenges which the neuro rehabilitation center and its staff will meet. For that reason, two extensive workshops with the clinical personnel were arranged, one at the Glostrup Hospital and one at FORCE Technology’s office in Hørsholm.

  “During the workshops, we presented a number of visions for the center’s use of technology as well as evaluating myriad criteria to evaluate new technology. The output of the workshops were concepts for future process and operation, categorised by theme,” Mikkel Leth Olsen explains, and gives a few examples:

  “An example of the categories included automatic registration of rehabilitation, materials status and location, or registration of a patient’s movement. Another focused on communication, for example telemedicine inspired solutions for communicating to the patients, their relatives or to the staff remotely, or easy to access information about equipment and use,” FORCE Technology’s specialist in technological innovation says and mentions welfare technology as a potential solution to some of the challenges.

  A fruitful cooperation

  To work with innovation within the healthcare sector and to create new ideas in cooperation with professional health workers was an interesting process, Mikkel Leth Olsen adds:

  “In FORCE Technology’s IdemoLab, we often concentrate on implementing innovation into existing contexts, and in this case it was about new thinking from scratch – obviously with respect for the customer’s preferences. The healthcare staff is very professional and has thorough scientific knowledge; they see things from a different angle than us which was fruitful for all the different activities in our cooperation process. It was also interesting that many of them, independently of each other, came up with similar ways to solve problems,” Mikkel Leth Olsen recalls.

  The neuro rehabilitation center at Glostrup Hospital will cover an area of 25,000 square meters with room for 125 beds. Optimal utilisation of space, simpler work shifts and new technologies were some of the factors that project manager Morten Christiansson was hoping to receive inputs to during the two workshops with FORCE Technology.

  “And fortunately we experienced that the people from FORCE Technology were able to present new thoughts and open our world to the many possible options, at the same time with good respect for our users and the context they live in. For instance, FORCE Technology emphasised that by now, technology is so advanced that we should not limit ourselves when it comes to potential technological solutions,” explains Morten Christiansson.

  He is now looking forward to the project’s next development phases in which he could easily imagine FORCE Technology playing a continuous role.

  Do you need more information?

  Mikkel Leth Olsen
  Specialist, Interaction & Electronic Sketching
  +45 21 18 39 91

  DANISH VERSION


  agenda10_960x240_Glostrup

  Nytænkning med respekt for den eksisterende kontekst

  FORCE Technology’s IdemoLab hjulpet Glostrup Hospital ud af den tankemæssige komfortzone med teknologisk idéudvikling til et kommende behandlingshus

  Af Lasse Skytt

  Inden for de næste 2-3 år skal et splinternyt neurorehabiliteringshus opføres i tilknytning til Glostrup Hospital. Stedet skal i fremtiden rehabilitere patienter med rygmarvslidelser og traumatiske og komplekse hjerneskader – og planlægningsarbejdet er for længst i gang.

  FORCE Technology’s IdemoLab spillet en vigtig rolle i den teknologiske idéudvikling af neurorehabiliteringshusets faciliteter. Det fortæller Morten Christiansson, der er Glostrup Hospitals projektchef på byggeriet.

  ”I hospitalsbranchen suboptimerer vi ofte, men med et nyskabende projekt som dette ville vi gerne undgå at blive ’hjemmeblinde’, så derfor entrerede vi med FORCE Technology, som med deres styrke inden for innovativ teknologi hjalp os ud af den tankemæssige komfortzone,” siger han om samarbejdet med IdemoLab.

  Mikkel Leth Olsen fra FORCE Technology’s IdemoLab forklarer, at innovationsprocessen især handlede om at afdække de muligheder og udfordringer, som neurorehabiliteringshuset og dets personale kommer til at stå overfor. Derfor arrangerede man to store workshops med det kliniske personale – én på Glostrup Hospital og én hos FORCE Technology i Hørsholm.

  ”Undervejs præsenterede vi en række visioner for, hvordan det kommende neurorehabiliteringshus kan anvende teknologi i fremtiden, ligesom vi diskuterede forskellige kriterier for at evaluere ny teknologi. Desuden genererede forløbet en lang række konkrete idéer, som vi efterfølgende kunne kategorisere i nogle overordnede grupper,” forklarer Mikkel Leth Olsen og giver et par eksempler:

  ”Én af vores kategoriseringer omhandlede automatisk registrering, fx af typer hændelser omkring genoptræning, af materiel status og placering, eller registrering af hvornår en patient sidst er blevet flyttet. En anden kategorisering fokuserede på kommunikation for at forbedre overblikket, fx i form af informationstavler eller anden formidling til patienterne, til de pårørende og til personalet,” siger FORCE Technology’s specialist i teknologisk innovation, Mikkel Leth Olsen og nævner velfærdsteknologi som tænkbar løsning på nogle af udfordringerne.

  Et udbytterigt samarbejde

  ”At se på innovation i sundhedssektoren og skabe nye idéer i samarbejde med sundhedspersonale var en interessant proces”, tilføjer Mikkel Leth Olsen.

  ”I FORCE Technology’s IdemoLab arbejder vi ofte med at implementere innovation i en allerede eksisterende kontekst, men denne gang har det handlet om at tænke helt nyt – selvfølgelig med respekt for kundens præferencer. Sundhedspersonalet har en faglighed og en sundhedsfaglig viden, og ser tingene fra en anden vinkel end os, hvilket var udbytterigt for alle de forskellige aktiviteter i samarbejdsprocessen. Det var også interessant, at flere af dem – uafhængigt af hinanden – foreslog lignende måder at løse problematikkerne på,” erindrer Mikkel Leth Olsen.

  Neurorehabiliteringshuset ved Glostrup Hospital får et areal på 25.000 kvadratmeter med plads til 125 senge. Optimal udnyttelse af pladsen, forenklede arbejdsgange og nye teknologier var nogle af de faktorer, som projektchef Morten Christiansson håbede at få input til under de to workshops med FORCE Technology.

  ”Og vi oplevede heldigvis, at folkene fra FORCE Technology kunne præsentere nye tanker og åbne vores verden for, hvad der findes af muligheder, samtidig med at de havde god respekt for vores brugere og den kontekst, de lever i. De fik blandt andet understreget for os, at teknologien efterhånden er så langt fremme, at vi ikke skal begrænse os, når det handler om potentielle teknologiske løsninger,” forklarer Morten Christiansson, der nu ser frem mod de næste udviklingsfaser i projektet, hvor han godt kan forestille sig, at FORCE Technology fortsat kan spille en rolle.

  Mere information

  Mikkel Leth Olsen
  Specialist, Interaction & Electronic Sketching
  +45 21 18 39 91

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!