News

Jewellery designers create new pregnancy device for men

Agenda-02-pregnancy-700x300px

Students at KEA have created a jewellery device which allows partners of pregnant women to feel the movements of their unborn baby. IdemoLab introduced the students to hardware and designing for meaningfulness for smart products, and helped one group of students create a company.

By IdemoLab

Lead Specialist Vanessa Julia Carpenter from IdemoLab at DELTA (part of FORCE Technology) has recently acted as guest teacher, and mentor to the students of KEA (Copenhagen School of Design and Technology) in their jewellery design & wearables program.

11 groups created ‘jewellery devices’ which followed IdemoLab’s process of ideation, rapid prototyping, in-context evaluation and then were merged with traditional jewellery design methods such as moulding, casting, materials selection and development of 11 beautiful, and useful(!) jewellery devices.

One of the student groups “First Bond Wearables” came out as the winners – the best project in the class for their project “Fibo”: a device for pregnant women’s partners, which allows the partner to feel the movements of the kicking/hiccupping/moving baby, in real time.

The device mimics the baby’s movements

During the course of the project, First Bond Wearables developed a functional prototype of a wrist worn device housing four pearls which rotate to mimic the baby’s movements. They developed a rental-based business model for the third trimester of the pregnancy and conducted user interviews and evaluations.

First Bond Wearables was awarded consultancy hours with DELTA’s TestLab. They received early advice regarding regulatory considerations for health care devices, wireless transmissions, reliability considerations and business development aspects.

Since then, Vanessa Carpenter has worked with the group to help them develop their project. The students have now created a company, and are taking their project from the class further, to the Innovation World Cup at the Wearable Technologies conference in Munich in February.

Read more about their work in Politiken’s article on the students De unge skaber selv drømmejobbet.

Design meaningful smart products

This work began in May 2016, as part of a collaboration between Vanessa Julia Carpenter and Petra Ahde-Deal of KEA. Vanessa is exploring designing for meaningfulness as it relates to smart products, and introduced to the class how to work with hardware and think about creating non-screen, tangible, embedded interactive devices which create value and enable meaningful experiences in people’s lives.

Find out how to work with designing for meaningfulness for your smart product here.

The students were introduced to wearables and hardware and taught the basics of Arduino and how to use sensors. In order to both challenge the students and her own work with developing new smart products, Vanessa provided the class with a criterion for their projects, namely:

  • No screens
  • What other than light could be an output?
  • Use interesting / unusual sensors (what can humans not (easily) sense?)
  • Could it be an heirloom device – or how could it exist as a sustainable solution?

The students created 11 intriguing projects which encompassed, in some way or another, these criteria.

‘Jewellery of Tomorrow’ event

In June 2016, in collaboration with Wearable Technologies IdemoLab and KEA created the event “Jewellery of Tomorrow” where the KEA students exhibited their projects and 400 people, including media, attended.

From this, an article was written in DR News (Danish Broadcasting Corporation) on the projects BILLEDER Intelligente smykker til epileptikere samt stressede kvinder , and 3 jewellery magasines featured the works exhibited (See: Design Ure & Smykker magazine (pgs 38-41).

Would you like to design smart products?

In the coming decade, wearable technology will touch nearly every aspect of our lives and these student projects exemplify the possibilities of using different sensors and the knowledge of design thinking and user experience to create early functional prototypes, which can become much more, as in the case of Fibo, the pregnancy wearable.

At DELTA, we look forward to seeing how Fibo does in the Innovation World Cup for Wearable Technologies. We also look forward to discussing how to design for meaningfulness for companies, who are interested in developing smart products.

More info

For more information contact Vanessa Julia Carpenter, Lead Specialist in Technology Experience Design IdemoLab, DELTA, tel. +45 28 64 45 29, vjc@delta.dk.

Read about IdemoLab here.


DANISH VERSION


Agenda-02-pregnancy-700x300px

Smykkedesignere udvikler nyt intelligent smykke til vordende fædre

Studerende på KEA har udviklet et intelligent smykke til vordende fædre, så de kan følge det ufødte barns bevægelser. IdemoLab introducerede de studerende til hardware og meningsfyldt design af intelligente produkter og hjalp en gruppe studerende med at stifte en virksomhed.

Af IdemoLab

Vanessa Julia Carpenter, Lead Specialist i IdemoLab hos DELTA (en del af FORCE Technology), har for nylig fungeret gæstelærer og mentor for de studerende ved KEA (Københavns Erhvervsakademi) på faget ’smykkedesign og wearables’.

11 grupper designede ’teknologiske smykker’ ved at bruge IdemoLabs proces, der omfatter idégenerering, hurtig prototypeudvikling, evaluering i kontekst, og som derefter blev koblet sammen med de traditionelle metoder indenfor smykkedesign, fx formning, støbning, materialevalg og fremstilling af 11 smukke og nyttige smykker med indbygget teknologi.

En af grupperne “ First Bond Wearables” blev kåret som klassens bedste med projektet ’Fibo’. Gruppen har udviklet en enhed til vordende fædre, der giver faderen mulighed for i realtid at mærke, når babyen bevæger sig, sparker eller hikker.

Enheden imiterer babyens bevægelser

I løbet af projektet udviklede ” First Bond Wearables” en funktionel prototype af et armbånd med fire perler, der roterer for at imitere babyens bevægelser. De opstillede en udlejningsbaseret forretningsmodel til brug i sidste tredjedel af graviditeten. Modellen er testet gennem brugerundersøgelser.

Gruppen fik tildelt konsulenttimer i DELTA’s TestLab. De fik tidlig rådgivning vedrørende lovgivningsmæssige forhold i forbindelse med sundhedsteknologi, trådløs transmission, overvejelser vedrørende pålidelighed og forskellige forhold i forbindelse med forretningsudviklingen.

Efterfølgende har Vanessa Carpenter samarbejdet med gruppen om at videreudvikle projektet. De studerende har nu oprettet en virksomhed og deltager med klasseprojektet på Innovation World Cup ved konferencen Wearable Technologies i München i februar 2017.

Læs mere om deres arbejde i Politikens artikel om de studerende De unge skaber selv drømmejobbet.

Meningsfyldt design af intelligente produkter

Arbejdet startede i maj 2016 som et led i samarbejdet mellem Vanessa Julia Carpenter og Petra Ahde-Deal fra KEA. Vanessa forsker i meningsfyldt design i forbindelse med intelligente produkter, og hun gav klassen en indføring i, hvordan man arbejder med hardware og inddrager overvejelser om at udvikle fysisk håndgribelige, integrerede interaktive enheder uden skærm, som skaber værdi for brugeren og meningsfyldte oplevelser i menneskers liv.

Læs mere om meningsfyldt design af intelligente produkter her.

De studerende blev introduceret for hardware og teknologi til at tage på og fik et grundlæggende kendskab til brug af sensorer. For at udfordre både de studerende og sit eget arbejde med udvikling af nye intelligente produkter opsatte Vanessa en række kriterier for klassens projekter:

  • Ingen skærm
  • Hvad kan være output ud over lys?
  • Brug af interessante/usædvanlige sensorer (hvad kan mennesker ikke (let) føle?)
  • Kunne enheden blive et arvestykke – eller hvordan kunne bæredygtighed indarbejdes?

De studerende udviklede 11 opsigtsvækkende projekter, der alle på forskellige måder opfyldte kriterierne.

Arrangementet ’Fremtidens smykker’

I juni 2016 afholdt IdemoLab og KEA i samarbejde med Wearable Technologies arrangementet ’Fremtidens smykker’, hvor de studerende fra KEA udstillede deres projekter. 400 gæster, herunder mange medier, besøgte udstillingen.

DR Nyheder skrev en artikel om projekterne BILLEDER Intelligente smykker til epileptikere samt stressede kvinder, og 3 smykkemagasiner lavede et tema om de udstillede arbejder (Se: magasinet Design Ure & Smykker (side 38-41).

Vil du gerne arbejde med design af intelligente produkter?

I løbet af de næste ti år kommer wearable teknologien til at berøre stort set alle aspekter af tilværelsen, og de studerendes projekter er gode eksempler på alle de mange muligheder, der er for at benytte forskellige sensorer kombineret med viden om designmetoder og brugeroplevelser til at udvikle tidlige, funktionelle prototyper, der kan udvikle sig til langt mere som i tilfældet med ’Fibo’ til vordende fædre.

Hos DELTA ser vi frem til at høre mere om, hvordan ’Fibo’ klarer sig ved Innovation World Cup for Wearable Technologies. Vi glæder os også til at drøfte, hvordan meningsfyldt design kan udmøntes i virksomheder, der ønsker at arbejde med udvikling af intelligente produkter.

Mere info

For yderligere information kontakt Vanessa Julia Carpenter, Lead Specialist indenfor Technology Experience Design, IdemoLab, DELTA, tlf. +45 28 64 45 29, vjc@delta.dk.

Læs mere om IdemoLab her.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!