News

Design Smart Products combined design and technology in an engaging way

agenda_6_960x240px_design_smart_products

Seeing an aerial performer hanging gracefully in a wire from the ceiling is not the ordinary way of learning new things at a conference.

By Nanna Bastved

Then add shaking hands with international technology designers, attending engaging workshop sessions about future product designs and eating at trendy restaurants in different corners of Copenhagen and you know that you have missed out on a special event if you were not at the Design Smart Products conference. Though, if you were not there, we’ve created a conference report  – download here – to fill you in on what happened and the knowledge we gained there.

Inspiration to design smart products

In April 2015 80 people seized the unique opportunity and attended IdemoLab’s conference “Design Smart Products” where they were inspired to learn new ways of collaborating in product development:
“Our goal with this conference was to create a discussion about what it means to have design and technology considered as two parts of the same process. It was great that we had a balanced mix of designers, engineers, researchers and technology specialists,” says organiser Vanessa Carpenter from IdemoLab at DELTA, who has helped many companies create, evaluate and validate new technology product ideas.

The conference Design Smart Products, which was held together with Danish Design Centre, offered studio visits, master classes and inspiring talks about designing and building smarter products for the future:

“We brought in future forecasters (Euan Davis, Cognizant), technology whisperers (Henrik Føhns, Harddisken), intriguing industrial designers (DING3000), and wearable explorers (Evelyn Lebis, Cetemmsa); all of whom gave us their unique perspective on what designing smart products has, does, and will mean for the various disciplines engaged in this field,” says Vanessa Carpenter.

Challenged people’s senses

Many different activities and sessions were built in to the conference which challenged the attendees’ senses. For example, hands-on master classes gave attendees hands-on learning experiences around visualising ideas through drawing (Mie Nørgaard), experimenting with new materials (Fab Lab RUC), and going through the design process (Attention Group).

Furthermore, the facilitated networking, called the “Cross Pollination event” was well received and reviewed by attendees as one of the best highlights of the event to help people really get to know each other and their competencies.

“We challenged the concept of a conference and made it into a participatory event – which is an exciting new way where the participants are active members of the event and help create the event. Because, at IdemoLab we believe that knowledge sharing and learning happens more efficiently and effectively if it’s engaging,” says Vanessa Carpenter.

People heard, saw, learned, and ate new things in an engaging and fun way, bringing back new energy and inspiration to their design and technology projects.

Revisit the participatory event

If you are curious to know more about what actually happened at the Design Smart Products conference you can read about it all here: (insert link to the ‘knowledge sharing’ document) – a free resource, covering what happened at the conference, and the concepts that were shared and learned.

You can also get a glimpse at what happened at the conference by watching this conference video: https://www.youtube.com/watch?v=QrxUXDKO7-8 and the keynote sessions and grande finale on IdemoLab’s YouTube Channel: www.youtube.com/idemolab

More information

Design Smart Products is an ongoing exploration of how we can combine design and technology and the fields which overlap around these areas. We’re eager to hear from you, and hear about how we can collaborate together, to create smarter things, which are meaningful, designed for use, and which make an impact.

Contact

To hear more about Design Smart Products or IdemoLab’s Bits & Beers please contact Vanessa Julia Carpenter, IdemoLab at vjc@delta.dk.


DANISH VERSION

agenda_6_960x240px_design_smart_products

Design Smart Products kombinerede design og teknologi på en engagerende måde

At se en luftakrobat hænge yndefuldt i en wire under loftet er ikke hvad vi normalt forbinder med at lære nye ting på en konference.

Af Nanna Bastved

Læg dertil at hilse på førende teknologidesignere, at deltage i engagerende workshops om fremtidens produktdesign og at spise på trendy restauranter i alle hjørner af Købehavn – så ved du, at du er gået glip af en særlig begivenhed, hvis du ikke var med til konferencen Design Smart Products. Bliv opdateret på, hvad der skete på konferencen Design Smart Products og læs konferencerapporten her (på engelsk).

Inspiration til at designe smarte produkter

I april 2015 greb 80 personer den enestående mulighed at deltage i IdemoLabs konference “Design Smart Products”, hvor de blev inspireret til at lære nye måder til at samarbejde om produktudvikling:

“Vores mål med denne konference var at skabe en diskussion om, hvad det betyder at have design og teknologi som to dele af samme proces. Det var fantastisk, at vi havde en fin blanding af designere, ingeniører, forskere og teknologispecialister, ” siger arrangør Vanessa Carpenter fra IdemoLab hos DELTA, som har hjulpet mange virksomheder med at kreere, vurdere og validere nye teknologiske produktideer.

På konferencen Design Smart Products, som blev afholdt sammen med Dansk Design Center, var der atelierbesøg, masterclasses og inspirerende foredrag om at designe og lave fremtidens intelligente produkter:

“Vi havde inviteret fremtidsforskere (Euan Davis, Cognizant), teknologiforudsigere (Henrik Føhns, Harddisken), spændende industrielle designere (DING3000) og beklædningsudforskere (Evelyn Lebis, Cetemmsa); alle gav de os deres unikke perspektiv på, hvad det at designe intelligente produkter har gjort, gør, og vil betyde for de forskellige discipliner som er involveret på dette område,” udtaler Vanessa Carpenter.

Udfordrede folks sanser

Konferencen indeholdt mange forskellige aktiviteter og seancer, som udfordrede deltagernes sanser. For eksempel, hands-on masterclasses gav deltagerne praktisk erfaring med at visualisere ideer ved hjælp af tegninger (Mie Nørgaard), at eksperimentere med nye materialer (Fab Lab RUC), og at gå gennem designprocessen (Attention Group).

Derudover blev networking-eventen, den såkaldt “Cross Pollination event”, godt modtaget og af deltagerne vurderet som én af højdepunkterne på konferencen, idet det hjalp folk med at lære hinanden og deres kompetencer at kende.

“Vi udfordrede begrebet ’konference’ og gjorde den til en deltagende begivenhed, som er en spændende, ny måde, hvor deltagerne spiller en aktiv rolle undervejs og er med til at skabe begivenheden. Fordi vi i IdemoLab mener, at videndeling og indlæring sker mere effektivt, hvis det er engagerende,” fortæller Vanessa Carpenter.

Folk hørte, så, lærte, og spiste nye ting på en engagerende og sjov måde, og vender tilbage til deres design- og teknologiudviklingsprojekter med fornyet energi og inspiration.

Genbesøg konferencen

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvad der rent faktisk skete på Design Smart Products konferencen, kan du læse om det hele her- en gratis rapport, der fortæller, hvad der skete på konferencen, og hvilken viden, der blev delt.

Du kan også få et glimt af, hvad der skete på konferencen ved at se denne video:https://www.youtube.com/watch?v=QrxUXDKO7-8 og se hovedtalerne og den store finale på IdemoLabs YouTube-kanal: www.youtube.com/idemolab.

Yderligere information:

Design Smart Products er en løbende udforskning af, hvordan vi kan kombinere design og teknologi, og de områder, som overlapper disse emner. Vi vil meget gerne høre fra dig for at drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at skabe smartere produkter, som er meningsfulde, designet til brug, og som gør en forskel.

Kontaktperson

For at høre mere om Design Smart Products eller IdemoLab’s Bits & Beers kontakt venligst Vanessa Julia Carpenter, IdemoLab på email vjc@delta.dk.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!